به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد ، بیمه تاکسیرانان فعال دارای پروانه معتبر به زودی با باز شدن سایت ثبت نام برقرار خواهد شد   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد احمد محبی، دراین خصوص گفت:  پیش از این حدود 50 درصد از حق بیمه تامین اجتماعی تاکسیرانان دارای پروانه فعال تاکسی ، توسط دولت پرداخت می شد که از سال 91 این کار با بسته شدن سایت ثبت نام متوقف شد  

وی افزود: با توجه به مشکلات تاکسیرانان در این حوزه پیگیری هایی ویژه ای برای برقراری مجدد این یارانه از سوی دولت،سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور،اتحادیه تاکسیرانی های کشور  انجام و خوشبختانه با توافق با تامین اجتماعی مقررشد تا به زودی سایت ثبت نام برای برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت بازشود 

وی ادامه  داد : استفاده از این یارانه و ثبت نام در سایت برای تحت پوشش قرارگرفتن بیمه تامین اجتماعی ویژه تاکسیرانان منوط به داشتن پروانه معتبر است