توزیع مرحله سوم برنج تعاونی (پاکستانی)

قابل توجه تاکسیرانان محترم

سازمان تاکسیرانی مشهد در راستای حمایت از قشر خدوم تاکسیران برنج پاکستانی به قیمت تعاونی با همکاری شرکت تعاونی تاکسیرانی توزیع می نماید

  سهمیه هر تاکسیران: یک کیسه 10 کیلویی

  مکان توزیع: جاده سرخس، خیابان شهدای تاکسیرانی، تعمیرگاه تاکسیرانی

  ساعت مراجه: 08:00 الی 14:00

مدارک مورد نیاز:  اصل کارت ملی + دفترچه تاکسیرانی

   با توجه به محدود بودن، اولویت در حضور است