و تو را می خوانیم به حرمت اشکهای امامم در عزای فرزندان و یاران باوفایش و اینک در  ماه محرم و عزای او چله نشین مصیبتش شدیم تا درس آزادگی و دینداری  او را تا  ابد نسل در نسل جاری نماییم .

 

کربلا، عصاره بهشت است ؛

 

کربلا عصاره بهشت است و عاشورا آبروي عشق. اگر کربلا نبود هيچ گلي از زمين نمي روييد و مشام هيچ انسان آزاده اي حقيقت را استشمام نمي کرد. اگر کربلا نبود عاشورا نبود و اگر عاشورا نبود امروز عشق بر سر هر کوي و برزني آوازه نداشت . حسين (علیه السلام ) آمد و عشق را آبرو بخشيد و عباس (علیه السلام ) با دستان بريده و لبان خشکيده با مشکي زخمي عشق را سيراب کرد تا حرف و حديثي باقي نماند؛ زينب عشق را تداوم بخشيد و آن را در گستره زمين و آسمان منتشر کرد تا از آن پس تمام عاشقان وامدار حماسه عاشورا باشند. کربلا قبله الهام عاشقان شد و عاشورا ميعادگاهي براي آنان که مي خواهند نماز عشق را در محرابي به بلنداي تاريخ بپا دارند. از آن روز زندگي معنا يافت که حسين (علیه السلام ) بر کتيبه دل ها نقش بست و عاشورا- اين راز نهفته- مضمون تمام ناگفته ها شد.