تصویب لایحه ارائه خدمات حمایتی به تاکسی رانان در صحن علنی شورای شهر مشهد 

 دوحلقه لاستیک، هدیه مدیریت شهری به تاکسی رانان
طرح واگذاری 2 حلقه لاستیک به رانندگان تاکسی رانی و لایحه ارائه خدمات حمایتی به تاکسی رانان دیگر دستور کار جلسه شورای شهر بود که رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر در تشریح این طرح و لایحه گفت: براساس این لایحه و طرح مبلغ 15 میلیارد تومان برای خرید 2 حلقه لاستیک که 50 درصد آن را شهرداری می پردازد و 50 درصد آن به صورت نقد از تاکسی ران اخذ می شود و همچنین توزیع رایگان بن کارت خرید کالا به مبلغ 500 هزار تومان به تاکسی رانان فعال اختصاص پیدا می کند
بتول گندمی افزود: همچنین در موضوع بیمه تاکسی رانان که دولت 50 درصد سهم خود را نپرداخته است، از سوی شهرداری مشهد پرداخت می شود و در نهایت این مبلغ در حساب فی مابین شهرداری و دولت باید لحاظ شود
احمد محبی، رئیس سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد، هم در پاسخ به سؤال محمد حاجیان شهری، عضو شورای شهر مشهد، درباره تعداد تاکسی رانانی که مشمول این طرح ها می شوند، گفت: توزیع 2 حلقه لاستیک برنامه ما برای 11 هزار تاکسی فعال شهر است و همچنین در موضوع بن کارت رایگان، این کارت ها میان 16 هزار تاکسی ران شهر مشهد توزیع می شود

پس از بررسی این دستورکار توسط نمایندگان مردم مشهد در پارلمان شهری، اعضای شورای شهر در راستای حمایت از تاکسی رانان به این لایحه و طرح رأی مثبت دادند