"کلینیک دندانپزشکی  "نوین

ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی 

معاینه رایگان

ارائه تخفیف از 10 درصد تا 20 درصد

آدرس : بلوار پیروزی  بین 32 و 60 کوثر ، روبروی سینما پیروزی

جدول تخفیف کلینیک دندانپزشکی نوین

مبلغ پرداختی میزان تخفیف تعرفه نظام پزشکی سال 96 نوع درمان
ریال 000 100% 231،000 ریال ویزیت
ریال 988،000 50% 1،976،000 ریال جرم گیری و برساژ کامل هر دو فک
ریال 399،750 25% 533،000 ریال (کشیدن دندانهای قدامی(بدون جراحی
ریال 468،000 20% 585،000 ریال (کشیدن دندانهای خلفی(بدون جراحی
ریال 162،500 50% 325،000 ریال (فلورایدتراپی اطفال(هرفک
ریال 457،600 20% 572،000 ریال  فیشورسیلانت تراپی(شیاربندی  دندان- اطفال )هردندان
ریال 156،000 40% 260،000 ریال (وارنیش فلوراید دو فک(اطفال
ریال 1،040،000 20% 1،300،000 ریال درمان ریشه (تک کانال) بدون ترمیم
ریال 830،700 10% 923،000 ریال ترمییم 1 سطحی آمالگام
ریال 1،008،800 20% 1،261،000 ریال ترمییم 2 سطحی آمالگام
ریال 1،263،600 10% 1،404،000 ریال ترمییم 3 سطحی آمالگام
ریال 4،590،000 15% 5،400،000 ریال عصب کشی با ترمیم  3 کانال
ریال 3،280،000 20% 4،100،000 ریال عصب کشی با ترمیم  2 کانال
ریال 2،100،000 25% 2،800،000 ریال عصب کشی با ترمیم  1 کانال