پیرو مذاکره با شرکت لبنیاتی پگاه، کلیه تاکسیرانان و رانندگان سرویس مدارس می توانند با ارائه دفترچه تاکسیرانی و یا کارت سرویس از کلیه محصولات پگاه با تخفیف 20 درصد استفاده نمایند.
مکان: فروشگاه شرکت پگاه واقع در خیابان عبادی، نبش عبادی 42
ساعت کار فروشگاه: از ساعت 08:00 تا ساعت 18:00 بصورت یکسره (بجز روزهای تعطیل)

(این خدمت نیاز به دریافت معرفی نامه ندارد.)

لیست محصولات