شرایط اعطاءکارت اعتباری خریدکالا
درراستای افزایش خدمات و حمایت از رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری ، فرایند نام نویسی واعطاءکارت اعتباری خریدکالا از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با مشارکت بانک قرض الحسنه مهرایران اجرای شده است. دراین رابطه تاکسیرانان متقاضی می توانند از طریق سامانه جامع اتحادیه تاکسیرانی های شهری به آدرس www.irtusan.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مبلغ اعتبار سالیانه وکارمزد:
  • در هرسال اعتباری معادل 24میلیون ریال طی3 نوبت (هر4ماه یک بار)، باکارمزد 1/4 درصد برای خریدازفروشگاه های زنجیره ای کوروش در کارت خرید متقاضیان واریز می گردد.
  • در مرحله نخست پس از انجام فرایند ثبت نام توسط متقاضیان مبلغ 8میلیون ریال در کارت خرید از فروشگاه های زنجیره ای کوروش شارژمی گردد،افراد پس از دریافت اعتباربه میزان مبلغ فوق متوانند از فروشگاه های یاد شده خرید نمایند.اعتبارتخصیصی طی4 قسط (ماهیانه مبلغ2 میلیون ریال) بازپرداخت خواهد شد، پس از اتمام آخرین قسط مجددا مبلغ 8 میلیون ریال به روش اعلامی تا سه مرحله در سال در کارت رانندگان شارژ خواهد شد.
مراحل دریافت کارت خرید فروشگاه های افق کوروش: 
1. مراجعه به سامانه جامع اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به آدرس www.irtusan.ir و تکمیل فرایند ثبت نام و ارائه درخواست صدور کارت خرید. 2. مراجعه به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 72 ساعت کاری پس از ثبت نام و دریافت تاییدیه از سامانه برای افتتاح حساب ( حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 100/000 ریال ). 3.مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده بانکی جهت دریافت تسهیلات (همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جدید یا رسید ثبت نامه برای کارت ملی الزامی می باشد). 4. دریافت کارت خرید حداکثر 15 روز بعد از تکمیل پرونده بانکی از سازمان مربوطه.
شرایط کلی:

     استفاده از این طرح برای کلیه تاکسیرانان داری کارنامه هوشمند معتبر حوزه حمل و نقل امکان پذیر می باشد.

  1. مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده بانکی جهت دریافت تسهیلات:
  2. همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جدید یا رسید ثبت نامه برای کارت ملی
    • ارائه یک برگ سفته یا چک صیادی به عنوان ضمانت به مبلغ ( 10میلیون ریال ) الزامی می باشد .
  3. پرداخت اولین قسط یک ماه پس از دریافت کارت شروع خواهد شد .
  4. در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر متقاضیان از دریافت تسهیلات برای مراحل بعدی حذف می شوند.
  5. متقاضیان دارای چک برگشتی و اقساط معوق ، تا زمان تسویه حساب نمی توانند از این خدمات استفاده نمایند .
  6. کلیه کارت های صادر شده به نام متقاضی ، فقط در فروشگاه های افق کوروش قابل استفاده می باشد