لوازم خانگی انقلاب

ویژه کارمندان شهرداری وخانواده تاکسیرانان

اقساط تا 14 ماه  بدون پیش پرداخت

بصورت چک با کارمزد ماهانه 1%

خیابان خسروی -دیالمه 5

تلفن :  32258860   

تاکسیرانان محترم جهت دریافت معرفینامه به با در دست داشتن دفترچه تاکسیرانی وکپی کارت ملی به

شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع در  میدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

       مراجعه نمایید .