خدمات نقاشی ساختمان

ویژه کارمندان شهرداری وتاکسیرانان

بصورت اقساط 3 تا 6 ماه –با چک

آدرس : نبش عبادی 23- دهقان

تلفن تماس : 09150686850

تاکسیرانان محترم جهت دریافت معرفینامه با دردست داشتن دفترچه تاکسیرانی وکپی کارت ملی به

 شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع درمیدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

  مراجعه نمایید .