بسته سبد غذایی شهروند هشتم

ویژه کارمندان شهرداری وتاکسیرانان مشهد

 طبق توافق بعمل آمده با شرکت تعاونی شهروند هشتم  سبد غذایی خانوار طبق لیست بالا  وبا شرایط ذیل توزیع می گردد

قیمت هر بسته : 1/500/000 ریال

اقساط 3 ماه

بصورت چک

  تاکسیرانان محترم جهت دریافت بسته غذایی خانوار با دردست داشتن دفترچه تاکسیرانی وکپی کارت ملی

به شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع درمیدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

مراجعه نمایید .

ضمنا جهت رویت بسته شماره 2غذایی خانوار به مبلغ 180هزار تومان اینجا کلیک نمایید