جشنواره عیدانه تالارو رستوران  آوان

ویژه مراسم های عروسی فرزندان تاکسیرانان مشهد

پک کامل پذیرائی جهت برگزاری مراسم زوج های جوان

فقط نفری 59000 تومان

مجهز به دو سالن  با ظرفیت 300نفر

داخل محوطه هتل ثامن ، اول طرقبه 

ضمنا منو فوق طبق سلیقه زوجین قابل تغییر می باشد

تاکسیرانان محترم ورانندگان سرویس مدرسه وآژانس ها فقط با معرفینامه از سایت مراجعه نمایند