خدمات عینک سپهر

1- معاینه چشم بصورت رایگان

2- فروش فریم های عینک طبی و آفتابی با تخفیف 50 درصد

3- تعمیرات عینک های خریداری شده از این مرکز به استثناء شیشه به مدت یکسال رایگان می باشد.